Building 2030 -viikko 36/2023

Kohti uudistuvan rakentamisen visiota

Building 2030 on Aalto-yliopiston ja 21 yrityksen konsortio, joka visioi, tutkii ja edistää parempaa rakentamisen tulevaisuutta.

Konsortio on määritellyt rakennusalalle vision vuodelle 2030. Building 2030 haluaa tehdä Suomen rakennusalasta maailman luotetuinta.

Building 2030 -viikko esitteli konsortion työtä ja tuloksia tähän mennessä. Seminaarin esitykset ja paneelit ovat nähtävissä YouTubessa tallenteina.

Building 2030 -viikko

Viikon ohjelma

Maanantai 4.9.

Klo 13.00 - 14.00

Paneelikeskustelu: Suunnittelu 2.0 | YouTube Live

Keskustelijat

 • Hanna Harju-Säntti, projektinjohtaja, Haahtela
 • Enni Laine, kehityspäällikkö, Fira
 • Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, A-Insinöörit
 • Juho Lepistö, liiketoimintajohtaja, Granlund
 • Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto
 • Moderaattorina Aarni Heiskanen, construction innovation agent, AE Partners Oy

Torstai 7.9. - Ensimmäinen seminaaripäivä

Paikka: Dipoli, Lumituuli-sali

Esityksen otsikossa on linkki YouTube-tallenteeseen.

9.00 - 11.00 – Suunnitteluprosessi 2.0

Tutkimusten ja niiden tulosten esittely
- Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto

Kuinka rakennushankkeen suunnittelun haasteisiin vastataan?
- Juho Lepistö, liiketoimintajohtaja, Granlund

Kohti seuraavan sukupolven suunnittelua – Miten suunnitteluprosessi muuttuu, kun rakennesuunnittelu tukeutuu tekoälyyn?
- Ville Laine, teknologiajohtaja, A-Insinöörit

11.00 - 12.00 – TAUKO

12.00 – 14.00 – TATE-esivalmistussuunnittelu

TATE-esivalmistussuunnittelun tutkimuksen ja tulosten esittely
- Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto
- Tuomas Valkonen, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto

Tuottavuuden kasvattaminen TATE-kannatusten suunnittelun ja esivalmistuksen avulla
- Mikael Kiuru, Head of Engineering Business, Hilti Suomi

Talotekniikan esivalmistus työmaalla
- Arttu Ruohoneva, PDCA/A3-omistaja, IV-esivalmistus, Fira
- Mikko Leväniemi, Value Stream Manager, Fira

14.00 - 14.30 – TAUKO

14.30 – 15.30 – Building 2030 mittauksen tulokset

Building 2030 -mittauksen tulokset
- Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto

Teollisen rakentamisen systeeminen muutos
- Antti Peltokorpi, professori, Aalto-yliopisto

Perjantai 8.9. - Toinen seminaaripäivä

Paikka: Dipoli, Lumituuli-sali

Esityksen otsikossa on linkki YouTube-tallenteeseen.

9.00 - 11.00 – Digitalisoitu tahtituotanto

Tutkimusten ja niiden tulosten esittely
- Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto

Digitaalisesti johdettu toimitusketju tahtitituotannossa
- Antti Peltokorpi, professori, Aalto-yliopisto

Havaintoja tapaustutkimuksista ja julkaisuista
- Jaakko Riekki, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto

Luotettava datanvaihto on teollisen rakentaminen kivijalka
- Antti Harjunpää, toimitusjohtaja, Platform of Trust

Paneelikeskustelu, jossa yritysjäseninä
- Joonas Lehtovaara, kehityspäällikkö, A-Insinöörit
- Antti Talo, kehityspäällikkö, Skanska
- Lauri Tomunen, Development Manager, YIT

Moderaattori: Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto

11.00 - 12.00 – TAUKO

12.00 – 14.00 – Riskienhallinta 2.0

Tutkimuksen ja tulosten esittely
- Antti Peltokorpi, professori, Aalto-yliopisto
- Roope Nyqvist, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto

Paneelikeskustelu, jossa yritysjäseninä
- Sabine Hiilloste, tuotannon valmentaja, Peab
- Liisa Jäätvuori, vastuullisuus- ja kehitysjohtaja, A-Insinöörit
- Sami Kärnä, Risk Practice Lead, Inclus

Moderaattori: Antti Peltokorpi, professori, Aalto-yliopisto

14.00 - 14.30 – TAUKO

14.30 – 15.30 – Building 2030:n seuraava kausi

Seuraavan kauden aiheiden esittely ja niistä käyty keskustelu
- Antti Peltokorpi ja Olli Seppänen, professorit, Aalto-yliopisto

Lisätietoa

Visio ja FAQ

Lue lisää Building 2030 -visiosta tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.
Voit myös ladata media-aineistoa.

Kotisivut

Tutustu Building 2030 -kotisivuun suomeksi ja englanniksi.

Raportit

Tutustu Building 2030 -raportteihin suomeksi ja englanniksi.

Artikkelit

Lue artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

Building 2030 -konsortio uudistaa Suomen rakentamista

Building 2030 -konsortion tehtävänä on kehittää Suomen rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Visio auttaa varautumaan alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistamaan, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Visio 2030

Luotettavuus

Vuonna 2030 rakennusalan yritykset nähdään luotettavina kumppaneina. Rakentamisprosessi on läpinäkyvä ja ymmärrettävä kaikkien osapuolten näkökulmasta. Lopputuotteet ovat laadukkaita ja valmistuvat ajallaan ja budjetissaan. Rakentaminen on ennakoitavaa, eikä siinä synny yllättäviä ja ennakoimattomia lisäkustannuksia tai viivästymisiä.

Käyttäjälähtöisyys

Vuonna 2030 tilan käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa kiinteistön olosuhdetekijöistä ja kiinteistö ennakoi suorituskykyään ja ylläpitotarpeitaan. Kiinteistö mukautuu käyttäjän toimintaan. Kiinteistöt ja koko rakennettu ympäristö on suunniteltu käyttäjälähtöisesti ja pitkäaikaisturvallisiksi. Kiinteistöt ovat muuntojoustavia ja tukevat käyttäjän liiketoimintaa.

Kestävä kehitys

Vuonna 2030 kestävä kehitys ohjaa kaikkea päätöksentekoa. Rakentamisessa käytetään kierrätettäviä ja turvallisia materiaaleja. Rakennusjäte on pientä ja hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet verrattuna vuoden 2018 tasoon.

Tuottavuus

Vuoteen 2030 mennessä rakennusala tuottaa arvoa asiakkaalle. Tuottavuusongelma on ratkaistu suunnittelussa, työmailla ja koko rakentamisen toimitusketjussa. Parhaat käytännöt levitetään tehokkaasti. Tuottavuushaasteen laaja-alainen ratkaisu ensimmäisten joukossa maailmassa tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittävää vienti- ja kansainvälistymispotentiaalia.

Innostavuus

Vuonna 2030 rakennusala houkuttelee nuoria ja ulkomaalaisia osaajia ja startupeja. Alan toimijat tulevat erilaisilta toimialoilta ja työskentelevät tehokkaasti yhdessä. Alan työnantajat ovat innostavia ja heidän käyttämänsä johtamis- ja tuotantomallit ovat innovatiivisia. Työnantajat kannustuvat alan toimijoita vastuullisiin ja tutkittuun tietoon pohjautuviin kokeiluihin, joiden opit siirretään tehokkaasti seuraaviin projekteihin.

Usein kysyttyä

 • Milloin ja miksi Building 2030 on perustettu?
  Kesäkuussa 2016 rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen käynnisti 11 rakennusalan yrityksen konsortion, jonka nimi oli alussa Visio 2030.

  Konsortion tarkoituksena oli kehittää Suomen rakennusalalle visio joka pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, vertailuihin muihin aloihin sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen.

  Vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.
 • Onko tämä määräaikainen projekti?
  Konsortio toimii niin kauan kuin sillä on jäseniä. Jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti.
 • Miten konsortio toimii?
  Building 2030 tutkii uusien menetelmien ja teknologioiden mahdollisuuksia ja vaikutuksia rakentamisessa. Työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen.

  Konsortiolla on ohjausryhmä, toimitusjohtajaryhmä ja useita teemaryhmiä.

  Aalto-yliopiston yritysten kanssa yhteistyössä toteuttamat tutkimushankkeet etsivät alan tärkeimpiin ongelmiin ratkaisuja, joihin yritykset voivat tarttua heti.
 • Miten konsortio rahoittaa tutkimusta
  Tutkimusrahoituksena ovat jäsenmaksut.
 • Miten konsortio päättää tutkimusteemoista?
  Ohjausryhmä määrittelee syyskuussa tulevan 12 kuukauden tutkimusteemat ja -tavoitteet kansainvälisen vertailututkimuksen ja teknologian megatrendien avulla.
 • Mitkä ovat tämän hetken tutkimusteemat?
  - Suunnitteluprosessi 2.0
  - TATE-esivalmistussuunnittelu
  - Digitalisoitu tahtituotanto
  - Riskienhallinta 2.0
 • Ovatko tutkimustulokset julkisia?
  Kyllä. Tutkimusraportteja voi ladata Building 2030 -kotisivulta.
 • Mitä tuloksia konsortion työ on tuottanut rakennusalalla?
  Konsortio on toimillaan
  - Lisännyt tahtituotannon käyttöönottoa
  - Edistänyt rakentamisen digitalisaatiota
  - Tehnyt suunnittelun ja rakentamisen hukan näkyväksi
  - Edistänyt taloteknistä esivalmistusta
  - Tehnyt uraauurtavaa työtä keskitetyn materiaalilogistiikan käytössä
  - Vahvistanut suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyötä
  - Osoittanut henkilöpaikannuksen hyödyt tuottavuuden kehittämisessä
 • Mitä hyötyä jäsenyydestä on?
  Konsortion jäsenet pääsevät määrittelemään tutkimusteemoja, joiden tuloksilla on arvoa yritysten omalle kehittämiselle ja uudistumiselle. Jäsenet voivat hyödyntää tuloksia heti ja saada pilotoinneissa käytännön kokemusta ja tietoa niiden soveltamisesta.

  Building 2030 -työryhmät ovat keskustelun ja oppimisen foorumeita. Aalto-yliopisto tuo jäsenten saataville tietoa alan megatrendeistä ja vertailutietoa kansainvälisistä tutkimuksista ja case-esimerkeistä
 • Kuka ja miten pääsee mukaan?
  Building 2030 on avoin kaikille alan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille. Jäsenet maksavat vuosimaksun, joka oikeuttaa toimitusjohtajaryhmän jäsenyyteen, työryhmiin osallistumiseen ja konsortion tilaisuuksiin osallistumiseen. Uusien jäsenten mukaan ottamisesta päättää konsortion ohjausryhmä.

  Lisätietoa jäsenyydestä ja jäsenmaksuista saa sähköpostilla osoitteesta olli.seppanen[at]aalto.fi.
 • Ketkä ovat nyt mukana?
  Konsortioon kuuluu Aalto-yliopiston lisäksi 21 rakennusalan yritystä: A-Insinöörit, Consolis Parma, Fira, Granlund, Haahtela, Hilti, Jatke, Lujatalo, MagiCAD Group, Peab, Pohjola Rakennus, Ramboll, Ramirent, Rejlers, Skanska, SRV, Stark, Tocoman, Trimble, Vastuu Group ja YIT.

LinkedIn-sivu

Seuraa LinkedIn-sivuamme.

Some-aineistoa

Lataa some-kuvia ja videoita.

Valokuvia

Valokuvia artikkeleihin.

Logot

Lataa Building 2030 -logopaketti.

Olli Seppänen

Associate Professor
olli.seppanen[at]aalto.fi

Antti Peltokorpi

Associate Professor, Vice Dean
antti.peltokorpi[at]aalto.fi

Mediakontaktit

Aarni Heiskanen, AE Partners Oy
info[at]aepartners.fi
Puh. 040 730 4812