Background Abstract-Circles-Bauhaus-Style---Color-Scheme-4

Building 2030 -viikko 37/2022

Kohti uudistuvan rakentamisen visiota

Building 2030 on Aalto-yliopiston ja 21 yrityksen konsortio, joka visioi, tutkii ja edistää parempaa rakentamisen tulevaisuutta.

Konsortio on määritellyt rakennusalle vision vuodelle 2030. Building 2030 haluaa tehdä Suomen rakennusalasta maailman luotetuinta.

Building 2030 -viikko tuo esille konsortion työtä ja tuloksia tähän mennessä.

Ohjelma

Viikon 37/2022 ohjelma

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Maanantai 12.9.

Klo 13.00-14.00
Paneelikeskustelu: Toteutuskelpoinen talotekniikka

Keskustelijat

 • Joni Jumisko, talotekniikkapäällikkö, Jatke Oy

 • Timo Kekkonen, talotekniikkajohtaja, SRV

 • Jussi Kuusela, toimitusjohtaja, Amplit Oy

 • Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund

 • Olli Seppänen, professori, Aalto-yliopisto

 • Moderaattorina Aarni Heiskanen, construction innovation agent, AE Partners Oy


Katso suora
YouTube-lähetys

Tiistai 13.9.

Klo 9.00 - 10.00
Paneelikeskustelu: Toimitusketjun ja tuotetiedon hallinta

Keskustelijat

 • Hannes Ilveskoski, projektipäällikkö, Fira

 • Antti Peltokorpi, professori, Aalto-yliopisto

 • Sami Saari, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy

 • Kari Wahlman, logistiikkajohtaja, Stark

 • Moderaattorina Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI


Katso suora
YouTube-lähetys

Keskiviikko 14.9.


Torstai 15.9.

Seminaaripäivä 1, Dipoli, Espoo ja online* (rajoitettu määrä paikkoja konsortion jäsenille)

09.00 – 11.00 Teollinen ja digitalisoitu korjausrakentaminen

 • Antti Peltokorpi: Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

 • Roope Nyqvist: Riskien ja epävarmuuksien hallinta: uusi prosessi

 • Krishna Chauhan: Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa

 • Alireza Ghassemi: Digitaalisella tiedolla johtaminen korjausrakentamisessa

 • Antti Peltokorpi: Yhteenveto


11.00 – 12.00 Tauko

12.00 – 14.00 Tuotantoprosessin digitaalinen kaksonen

 • Olli Seppänen: Tutkimuksen tausta ja tavoitteet. Mikä on digitaalinen kaksonen rakennusvaiheessa?

 • Mikko Kuusakoski: Jatke 2.0 – rakennusalan parasta työntekijäkokemusta rakentamassa - YouTube Live

 • Olli Seppänen: Korkean rakentamisen logistiikan digitaalinen kaksonen

 • Ulla Talvitie / Mikko Borg: Korkean rakentamisen logistiikan haasteet ja digitaalisten kaksosten mahdollisuudet

 • Eelon Lappalainen: Suunnitteluprosessin digitaalinen kaksonen


14.00 – 14.30 Tauko

14.30 – 15.30 Building 2030 mittauksen tulokset ja systeemisen muutoksen tutkimus

 • Olli Seppänen: Building 2030 mittauksen tulokset - YouTube Live

 • Petri Uusitalo: Systeemisen muutoksen tutkimus - YouTube Live


*) Osa ohjelmasta lähetetään avoimesti YouTubeen

Perjantai 16.9.

Seminaaripäivä 2, Dipoli, Espoo ja online* (rajoitettu määrä paikkoja konsortion jäsenille)

09.00 – 11.00 Toimitusketjujen hallinta

 • Antti Peltokorpi: Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

 • Marcus Siltanen: Tunnisteiden käyttö toimitusketjuissa: kuusi esimerkkituotetta

 • Antti Peltokorpi: GS1 tunnisteiden hyödyntämisen tiekartta

 • Hannes Ilveskoski, Fira: Rakennusyrityksen näkökulmia tunnisteiden hyödyntämiselle toimitusketjuissa - YouTube Live

 • Antti Peltokorpi: Yhteenveto


11.00 – 12.00 Tauko

12.00 – 14.00 Esivalmistusta tukeva suunnitteluautomaatio

 • Olli Seppänen: Tutkimuksen tausta ja hankkeen tavoitteet. Suunnittelun merkitys talotekniikka-asennusten tuottavuuteen.

 • Tuomas Valkonen: Toteutuskelpoiseen talotekniikkasuunnitteluun liittyviä tutkimustuloksia

 • Tapani Idman / Granlund: Toteutuskelpoisten talotekniikkasuunnitelmien laadinta - YouTube Live

 • Axel Lindberg: Talotekniikan esivalmistuksen suunnitteluvaatimukset ja prosessi

 • Tuomas Valkonen: Suunnitteluautomaation mahdollisuudet talotekniikkasuunnittelussa

 • Olli Seppänen: Suunnitteluautomaation mahdollisuudet elementtisuunnittelussa ja yhteenveto


14.00 - 14.30 Tauko

14.30 – 15.30 Building 2030 mittarit ja tavoitteet

 • Antti Peltokorpi/Olli Seppänen: Seuraavan kauden aiheiden esittely ja niistä käyty keskustelu


*) Osa ohjelmasta lähetetään avoimesti YouTubeen

Lisätietoa

UusiAsset%2012

Tutustu Building 2030 -kotisivuun suomeksi ja englanniksi.

UusiAsset%2011

Tutustu Building 2030 -raportteihin suomeksi ja englanniksi.

UusiAsset%2010

Lue artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

Yhteystiedot

Olli Seppänen
Associate Professor
olli.seppanen[at]aalto.fi

Antti Peltokorpi
Apulaisprofessori
antti.peltokorpi[at]aalto.fi

Mediakontaktit
Aarni Heiskanen, AE Partners Oy
info[at]aepartners.fi
Puh. 040 730 4812

Building 2030 -konsortio uudistaa Suomen rakentamista

Building 2030 -konsortion tehtävänä on kehittää Suomen rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Visio auttaa varautumaan alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistamaan, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

UusiAsset%204

Visio 2030

UusiAsset%203

Luotettavuus

Vuonna 2030 rakennusalan yritykset nähdään luotettavina kumppaneina. Rakentamisprosessi on läpinäkyvä ja ymmärrettävä kaikkien osapuolten näkökulmasta. Lopputuotteet ovat laadukkaita ja valmistuvat ajallaan ja budjetissaan. Rakentaminen on ennakoitavaa, eikä siinä synny yllättäviä ja ennakoimattomia lisäkustannuksia tai viivästymisiä.

UusiAsset%207

Käyttäjälähtöisyys

Vuonna 2030 tilan käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa kiinteistön olosuhdetekijöistä ja kiinteistö ennakoi suorituskykyään ja ylläpitotarpeitaan. Kiinteistö mukautuu käyttäjän toimintaan. Kiinteistöt ja koko rakennettu ympäristö on suunniteltu käyttäjälähtöisesti ja pitkäaikaisturvallisiksi. Kiinteistöt ovat muuntojoustavia ja tukevat käyttäjän liiketoimintaa.

UusiAsset%208

Kestävä kehitys

Vuonna 2030 kestävä kehitys ohjaa kaikkea päätöksentekoa. Rakentamisessa käytetään kierrätettäviä ja turvallisia materiaaleja. Rakennusjäte on pientä ja hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet verrattuna vuoden 2018 tasoon.

UusiAsset%206

Tuottavuus

Vuoteen 2030 mennessä rakennusala tuottaa arvoa asiakkaalle. Tuottavuusongelma on ratkaistu suunnittelussa, työmailla ja koko rakentamisen toimitusketjussa. Parhaat käytännöt levitetään tehokkaasti. Tuottavuushaasteen laaja-alainen ratkaisu ensimmäisten joukossa maailmassa tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittävää vienti- ja kansainvälistymispotentiaalia.

UusiAsset%205

Innostavuus

Vuonna 2030 rakennusala houkuttelee nuoria ja ulkomaalaisia osaajia ja startupeja. Alan toimijat tulevat erilaisilta toimialoilta ja työskentelevät tehokkaasti yhdessä. Alan työnantajat ovat innostavia ja heidän käyttämänsä johtamis- ja tuotantomallit ovat innovatiivisia. Työnantajat kannustuvat alan toimijoita vastuullisiin ja tutkittuun tietoon pohjautuviin kokeiluihin, joiden opit siirretään tehokkaasti seuraaviin projekteihin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Milloin ja miksi Building 2030 on perustettu?

Kesäkuussa 2016 rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen käynnisti 11 rakennusalan yrityksen konsortion, jonka nimi oli alussa Visio 2030.

Konsortion tarkoituksena oli kehittää Suomen rakennusalalle visio joka pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, vertailuihin muihin aloihin sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen. Vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Onko tämä määräaikainen projekti?

Konsortio toimii niin kauan kuin sillä on jäseniä. Jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti.

Miten konsortio toimii?

Building 2030 tutkii uusien menetelmien ja teknologioiden mahdollisuuksia ja vaikutuksia rakentamisessa. Työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen.

Konsortiolla on ohjausryhmä, toimitusjohtajaryhmä ja useita teemaryhmiä.

Aalto-yliopiston yritysten kanssa yhteistyössä toteuttamat tutkimushankkeet etsivät alan tärkeimpiin ongelmiin ratkaisuja, joihin yritykset voivat tarttua heti.

Miten konsortio rahoittaa tutkimusta?

Tutkimusrahoituksena ovat jäsenmaksut.

Miten konsortio päättää tutkimusteemoista?

Ohjausryhmä määrittelee syyskuussa tulevan 12 kuukauden tutkimusteemat ja -tavoitteet kansainvälisen vertailututkimuksen ja teknologian megatrendien avulla.

Mitkä ovat tämän hetken tutkimusteemat?

Teemat ovat:
1) Rakennustyömaan digitaalinen kaksonen
2) Esivalmistusta tukeva suunnitteluautomaatio
3) Toimitusketjun hallinta
4) Korjausrakentaminen
5) Vuoden 2021 tulosmittaus

Ovatko tutkimustulokset julkisia?

Kyllä. Tutkimusraportteja voi ladata Building 2030 -kotisivulta.

Mitä tuloksia konsortion työ on tuottanut rakennusalalla?

Konsortio on toimillaan

 • Lisännyt tahtituotannon käyttöönottoa

 • Edistänyt rakentamisen digitalisaatiota

 • Tehnyt suunnittelun ja rakentamisen hukan näkyväksi

 • Edistänyt taloteknistä esivalmistusta

 • Tehnyt uraauurtavaa työtä keskitetyn materiaalilogistiikan käytössä

 • Vahvistanut suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyötä

 • Osoittanut henkilöpaikannuksen hyödyt tuottavuuden kehittämisessä

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Konsortion jäsenet pääsevät määrittelemään tutkimusteemoja, joiden tuloksilla on arvoa yritysten omalle kehittämiselle ja uudistumiselle. Jäsenet voivat hyödyntää tuloksia heti ja saada pilotoinneissa käytännön kokemusta ja tietoa niiden soveltamisesta.

Building 2030 -työryhmät ovat keskustelun ja oppimisen foorumeita. Aalto-yliopisto tuo jäsenten saataville tietoa alan megatrendeistä ja vertailutietoa kansainvälisistä tutkimuksista ja case-esimerkeistä.

Kuka ja miten pääsee mukaan?

Building 2030 on avoin kaikille alan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille. Jäsenet maksavat vuosimaksun, joka oikeuttaa toimitusjohtajaryhmän jäsenyyteen, työryhmiin osallistumiseen ja konsortion tilaisuuksiin osallistumiseen. Uusien jäsenten mukaan ottamisesta päättää konsortion ohjausryhmä.

Lisätietoa jäsenyydestä ja jäsenmaksuista saa sähköpostilla osoitteesta olli.seppanen[at]aalto.fi.

Ketkä ovat nyt mukana?

Konsortioon kuuluu Aalto-yliopiston lisäksi 21 rakennusalan yritystä: A-Insinöörit, Amplit, Consolis Parma, Fira, Fluent Progress, Granlund, Haahtela, Jatke, Lujatalo, Peab, Pohjola Rakennus, Ramboll, Ramirent, Rejlers, Skanska, SRV, Stark, Tocoman, Trimble, Vastuu Group ja YIT.

UusiAsset%209

Building 2030 -viikon aineistoa

 Twitter

Seuraa tiliä @building2030.

 Some-aineisto

Lataa jaettavaksi Building 2030 -somekuvia.
Käytä #building2030 hashtagia.

 Valokuvia

Building 2030-valokuvia artikkeleihin. Videoita ladattavaksi esim. some-päivityksiin.

 Logot

Lataa Building 2030 -logopaketti.

© 2022 Building 2030 / Aalto-yliopisto