Building 2030 -viikko 36/2021

Kohti uudistuvan rakentamisen visiota

building2030
building2030

Building 2030 on Aalto-yliopiston ja 21 yrityksen konsortio.

Se visioi, tutkii ja edistää parempaa rakentamisen tulevaisuutta

Konsortio on määritellyt rakennusalle vision vuodelle 2030. Sen teemat ovat luotettavuus, käyttäjälähtöisyys, kestävä kehitys, tuottavuus ja innostavuus.

Building 2030 haluaa tehdä Suomen rakennusalasta maailman luotetuinta.

Building 2030 -viikko tuo esille konsortion työtä ja tuloksia tähän mennessä.
Viikon ohjelma

Building 2030 -konsortio uudistaa Suomen rakentamista

Building 2030 -konsortion tehtävänä on kehittää Suomen rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Visio auttaa varautumaan alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistamaan, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Usein kysyttyä konsortion toiminnasta ja jäsenyydestä

icon drone

Visio 2030

 Luotettavuus

Vuonna 2030 rakennusalan yritykset nähdään luotettavina kumppaneina. Rakentamisprosessi on läpinäkyvä ja ymmärrettävä kaikkien osapuolten näkökulmasta. Lopputuotteet ovat laadukkaita ja valmistuvat ajallaan ja budjetissaan. Rakentaminen on ennakoitavaa, eikä siinä synny yllättäviä ja ennakoimattomia lisäkustannuksia tai viivästymisiä.

 Käyttäjälähtöisyys

Vuonna 2030 tilan käyttäjä saa reaaliaikaista tietoa kiinteistön olosuhdetekijöistä ja kiinteistö ennakoi suorituskykyään ja ylläpitotarpeitaan. Kiinteistö mukautuu käyttäjän toimintaan. Kiinteistöt ja koko rakennettu ympäristö on suunniteltu käyttäjälähtöisesti ja pitkäaikaisturvallisiksi. Kiinteistöt ovat muuntojoustavia ja tukevat käyttäjän liiketoimintaa.

 Kestävä kehitys

Vuonna 2030 kestävä kehitys ohjaa kaikkea päätöksentekoa. Rakentamisessa käytetään kierrätettäviä ja turvallisia materiaaleja. Rakennusjäte on pientä ja hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet verrattuna vuoden 2018 tasoon.

 Tuottavuus

Vuoteen 2030 mennessä rakennusala tuottaa arvoa asiakkaalle. Tuottavuusongelma on ratkaistu suunnittelussa, työmailla ja koko rakentamisen toimitusketjussa. Parhaat käytännöt levitetään tehokkaasti. Tuottavuushaasteen laaja-alainen ratkaisu ensimmäisten joukossa maailmassa tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittävää vienti- ja kansainvälistymispotentiaalia.

 Innostavuus

Vuonna 2030 rakennusala houkuttelee nuoria ja ulkomaalaisia osaajia ja startupeja. Alan toimijat tulevat erilaisilta toimialoilta ja työskentelevät tehokkaasti yhdessä. Alan työnantajat ovat innostavia ja heidän käyttämänsä johtamis- ja tuotantomallit ovat innovatiivisia. Työnantajat kannustuvat alan toimijoita vastuullisiin ja tutkittuun tietoon pohjautuviin kokeiluihin, joiden opit siirretään tehokkaasti seuraaviin projekteihin.Viikon 36 ohjelma

Viikon aikana livestream-lähetykset ovat katsottavissa suorana YouTubessa ja tallenteina tilaisuuden jälkeen.
Hashtag: #building2030

Maanantai 6.9.

Tahtituotannon digitalisaatio -paneeli
Suora lähetys YouTubessa

Klo 12.00-12.30
Osallistujat
- Jussi Aho, Fira Group Oy
- Jan Elfving, Skanska
- Olli Seppänen, Aalto-yliopisto
- Moderaattorina Aarni Heiskanen, AE Partners

Keskiviikko 8.9.

Rakentamisen visio 2030 -paneeli
Suora lähetys YouTubessa

Klo 11.00-12.00
Osallistujat
- Lars Albäck, Vastuu Group
- Jyrki Keinänen, A-Insinöörit
- Olli Seppänen, Aalto-yliopisto
- Tuomas Särkilahti, Skanska
- Ville Widgren, Fluent Progress
- Moderaattorina Antti Aaltonen, SRV / 1.10. alkaen Rakennusteollisuus RT

Torstai 9.9.

Kesäseminaarin 1. päivä

9.00 – 11.00 Visuaalinen johtaminen ja tilannekuvan käyttö

Tahtituotannon suunnittelu ja visuaalinen johtaminen vähäisen toistuvuuden hankkeessa - Case Lippulaiva
- Henri Ahoste / Skanska, Jesse Tulilahti / Fluent Progress (esitys myös julkisesti Youtubeen)

Suunnittelun tilannekuva
– Eelon Lappalainen


Tilannekuvaan liittyviä tutkimustuloksia
– Olli Seppänen

11.00 – 12.00 Tauko

12.00 – 14.00 Uusien toimintamallien jalkauttaminen

Hankkeen tulosten esittely
– Antti Peltokorpi

Kansainväliset onnistuneet muutokset (Case Lindbäcks, Petri Uusitalo; Case DPR)
- Antti Peltokorpi

Rakentamisen systeeminen muutos
- Antti Peltokorpi

14.00 - 14.30 Tauko

14.30 - 15.30 Sisäilma

Yhteenveto Building 2030 sisäilmaseminaareista,
- Camilla Vornanen-Winqvist

Diplomityöesittely ”Uimahallirakennuksen energiatehokkuus ja sisäilman laatu”
– Milla Kiiskinen, Granlund

Yritysyhteistyö sisäilmaan liittyvissä opinnäytetöissä ja kurssiopetuksissa
- Heidi Salonen

Perjantai 10.9.

Kesäseminaarin 2. päivä

9.00 – 11.00 Dataan pohjautuva oppiminen

Hankkeen tulosten esittely
– Antti Peltokorpi

Diplomityöesittely: Tiekartta laatupankin kehittämiseksi rakennusalalle
- Daniel Prisching

Kuvan tunnistuksen mahdollisuudet,
- Antti Peltokorpi

Datalla oppiminen – 3 case-esimerkkiä: Laatu, työturvallisuus ja päästöjen hallinta
- Lars Albäck, Vastuu Group (julkisesti YouTubeen)

11.00 – 12.00 Tauko

12.00 – 14.00 Vuoden 2021-2022 uudet aiheet

Esivalmistusta tukeva suunnitteluautomaatio
– Olli Seppänen

Tuotantoprosessin digitaalinen kaksonen
– Olli Seppänen

Toimitusketjujen hallinta
– Antti Peltokorpi

Teollinen ja digitalisoitu korjausrakentaminen
– Antti Peltokorpi

14.00 - 14.30 Tauko

14.30 - 15.30 Building 2030 mittarit ja tavoitteet

Building 2030 tavoitteiden mittaaminen – ensimmäisen mittaustuloksen esittely

Tavoitteet vuodelle 2030

Keskustelu

Usein kysyttyä

Milloin ja miksi Building 2030 on perustettu?

Kesäkuussa 2016 rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen käynnisti 11 rakennusalan yrityksen konsortion, jonka nimi oli alussa Visio 2030.

Konsortion tarkoituksena oli kehittää Suomen rakennusalalle visio joka pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, vertailuihin muihin aloihin sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen. Vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Onko tämä määräaikainen projekti?

Konsortio toimii niin kauan kuin sillä on jäseniä. Jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti.

Miten konsortio toimii?

Building 2030 tutkii uusien menetelmien ja teknologioiden mahdollisuuksia ja vaikutuksia rakentamisessa. Työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimintatapojen muutokseen.

Konsortiolla on ohjausryhmä, toimitusjohtajaryhmä ja useita teemaryhmiä.

Aalto-yliopiston yritysten kanssa yhteistyössä toteuttamat tutkimushankkeet etsivät alan tärkeimpiin ongelmiin ratkaisuja, joihin yritykset voivat tarttua heti.

Miten konsortio rahoittaa tutkimusta?

Tutkimusrahoituksena ovat jäsenmaksut.

Miten konsortio päättää tutkimusteemoista?

Ohjausryhmä määrittelee syyskuussa tulevan 12 kuukauden tutkimusteemat ja -tavoitteet kansainvälisen vertailututkimuksen ja teknologian megatrendien avulla.

Mitkä ovat tämän hetken tutkimusteemat?

Teemat ovat:
1) tilannekuvateknologian käyttö ja visuaalinen johtaminen
2) organisaatioiden dataan pohjautuva oppiminen
3) uusien toimintamallien jalkauttaminen käytäntöön
4) sisäilma.

Ovatko tutkimustulokset julkisia?

Kyllä. Tutkimusraportteja voi ladata Building 2030 -kotisivulta.

Mitä tuloksia konsortion työ on tuottanut rakennusalalla?

Konsortio on toimillaan

  • Lisännyt tahtituotannon käyttöönottoa
  • Edistänyt rakentamisen digitalisaatiota
  • Tehnyt suunnittelun ja rakentamisen hukan näkyväksi
  • Edistänyt taloteknistä esivalmistusta
  • Tehnyt uraauurtavaa työtä keskitetyn materiaalilogistiikan käytössä
  • Vahvistanut suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyötä
  • Osoittanut henkilöpaikannuksen hyödyt tuottavuuden kehittämisessä

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Konsortion jäsenet pääsevät määrittelemään tutkimusteemoja, joiden tuloksilla on arvoa yritysten omalle kehittämiselle ja uudistumiselle. Jäsenet voivat hyödyntää tuloksia heti ja saada pilotoinneissa käytännön kokemusta ja tietoa niiden soveltamisesta. Building 2030 -työryhmät ovat keskustelun ja oppimisen foorumeita. Aalto-yliopisto tuo jäsenten saataville tietoa alan megatrendeistä ja vertailutietoa kansainvälisistä tutkimuksista ja case-esimerkeistä.

Kuka ja miten pääsee mukaan?

Building 2030 on avoin kaikille alan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille. Jäsenet maksavat vuosimaksun, joka oikeuttaa toimitusjohtajaryhmän jäsenyyteen, työryhmiin osallistumiseen ja konsortion tilaisuuksiin osallistumiseen. Uusien jäsenten mukaan ottamisesta päättää konsortion ohjausryhmä.

Lisätietoa jäsenyydestä ja jäsenmaksuista saa sähköpostilla osoitteesta olli.seppanen[at]aalto.fi.

Ketkä ovat nyt mukana?

Konsortioon kuuluu Aalto-yliopiston lisäksi 21 rakennusalan yritystä: A-Insinöörit, Amplit, Fira, Fluent Progress, Granlund, Haahtela, Jatke, Lujatalo, Consolis Parma, Pohjola Rakennus, Rakennusliike U. Lipsanen, Ramboll, Ramirent, Rejlers, Skanska, SRV, Stark, Tocoman, Trimble, Vastuu Group ja YIT.

Building 2030 -aineistoa

Twitter

Seuraa tiliä @building2030.

Some-aineistot

Lataa jaettavaksi Building 2030 -somekuvia ja -videoita.
Käytä #building2030 hashtagia.

Valokuvia

Building 2030-valokuvia artikkeleihin.

Logot

Lataa Building 2030 -logopaketti.

Kotisivut

Building 2030 -kotisivu: https://www.aalto.fi/fi/building-2030

Building 2030 -kotisivu englanniksi https://www.aalto.fi/en/building-2030

Artikkeleita

Building 2030 -artikkeleita on julkaistu Aalto-yliopiston sivustolla. Ohessa on poimintoja uusimmista artikkeleista.

Building 2030 mittasi rakentamisen nykytilaa visionsa tavoitteita vasten

Building 2030 -konsortio on määritellyt mittarit, jotka kuvaavat sen työn vaikuttavuutta rakennusalan uudistajana. Ensimmäinen niitä käyttävä kartoitus on valmistunut ja se kertoo sekä hyvistä suorituksista että välttämättömistä kehitystarpeista.

Lue lisää

Rakentamisessa laatuhavainnot ovat oppimisen käyttämätön voimavara

Laatuongelmat ovat edelleen median suosikkisisältöä, kun rakentamisesta on puhe. Toimiala on panostanut laadunhallintaan, mutta edelleenkään tieto laatupoikkeamista ja niiden syistä ei siirry helposti projektista toiseen. Tällöin jää käyttämättä hyvä tilaisuus oppia sekä virheistä että hyvistä suorituksista. Aalto-yliopiston tutkimustiimit hakevat nyt ratkaisuja laatudatalla oppimiseen.

Lue lisää

Paperilomakkeista dataa kerääviin robotteihin – rakentamisen tilannekuva digitalisoituu

Käsitys rakennusprojektin etenemisestä ja tilanteesta perustuu suurelta osin kokouksissa kuultuun, paikalla havaittuun ja dokumenteista poimittuun tietoon. Kun uusimmat teknologiat konenäöstä tietoa kerääviin robotteihin tulevat rakentamiseen, tilannekuvasta tulee reaaliaikainen ja prosessista läpinäkyvä.

Lue lisää

Building 2030 tutki: Parempia rakennusprojekteja hajautetulla työnsuunnittelulla

Rakentamisessa on useita tapoja sujuvoittaa toteutusta, vähentää hukkaa ja tiivistää aikataulua. Building 2030 –konsortion rahoittama hanke tutki työmaata tukevan suunnittelun, hajautetun työnsuunnittelun ja tahtituotannon mahdollisuuksia ja vaikutuksia rakentamisessa. Tulosten ja kehitettyjen uusien menetelmien perusteella pienilläkin muutoksilla on suuri vipuvoima.

Lue lisää

Yhteystiedot

Mediakontaktit: Aarni Heiskanen, AE Partners Oy, building2030@aepartners.fi

Olli Seppänen
Associate Professor
olli.seppanen[at]aalto.fi

Antti Peltokorpi
Apulaisprofessori
antti.peltokorpi[at]aalto.fi